Media item

Oentoek Membangoenkan Asia Baroe

Japanse propagandafilm (1941-1945). Japanse film over de werving en registratie van arbeiders of romusha's op Semarang.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.01 Tekst: Oentoek membangoenkan Asia Baroe (Voor de opbouw van het Nieuwe Azie) 00.05 Beeld: Romusha's met smalspoorlorrie 00.11 Bouw van een goedang 00.14 Wegenwals 00.20 Arbeiders met kar 00.24 Arbeiders dragen balken 00.28 Aanleg van een spoorweg 00.37 Wegenwals op weg in aanleg 00.43 Schip in aanbouw 00.49 Interieur van een fabriek 00.54 Bouw van een vliegtuig 01.00 Wegenaanleg 01.00 Bewerken van een sawa met de patjol 01.22 Tekst: Banjak perkerdjaan pentang menoenggoe tenagamoe (Veel belangrijk werk wacht op Uw inspanning) 01.31 Stadhuis van Batavia 01.35 Muurbord met opschrift: Semarang Syu Roomu Kyokai (Japans voor: Provincie Semarang Roomse Kerk) 01.38 Bestuurskantoor met 3 Indonesische ambetenaren 01.42 Drie Indonesiers in bespreking aan een tafel. Op de achtergrond twee Indonesische vrouwelijke assistenten 01.49 Close-up van telefonerende Indonesische ambtenaar 01.53 Wegwijzer met Japans en Indonesisch opschrift: Kantor P.K. Boepati (kantoor van de regent) 01.55 Regent in bespreking met ambtenaren 01.59 Regent telefoneert 02.03 Richtingwijzer met opschrift: Wedono (districtshoofd) 02.06 Assistent-wedono telefoneert in zijn kantoor 02.09 Wedono en zijn staf in bespreking aan een tafel 02.13 Assistent-wedono telefoneert 02.15 Richtingsborden aan een paal met opschriften: Loerah desa Bandardjo (Dorpshoofd van Bandardjo), Barisan Kerdjantara (Samenwerkingsorganisatie) Lolobis koentoel baris ngleboer Amerika-Inggris. (Amerika en Engeland vernietigen) 02.17 Vijf Indonesiers lezen aankondigingen op het mededelingenbord 02.25 Indonesiër met kaalgeschoren hoofd houdt toespraak 02.29 Groep Indonesiërs luistert toe 02.41 Toespraak van Indonesische, westers geklede leider 02.43 Luisterende dorpsbewoners 02.47 Tekst: Berangkat dengan gembira (met bezieling op weg gaan) 02.51 Romusha's nemen afscheid van hun familie en gaan begeleid door in uniform geklede jongeman op weg 03.12 Wuivende achterblijvers 03.20 Romusha's wuiven terug 03.25 Romusha's onderweg 03.36 Paal met Japans opschrift bij kantoor 03.39 Registratie van de romusha's 03.48 Groep te registreren romusha's voor het kantoor 03.51 Autobussen rijden tussen wuivende toeschouwers door 04.06 Medische keuring van de romusha's 04.28 Registratie van een romusha d.m.v. duimafdruk 04.32 Uitbetaling van voorschot op het loon 04.46 Groep wachtenden op een erf waar een van hen propagandatoespraak voorleest 04.55 Openbaar gebouw met klok waarvoor afdeling Heiho's (Indonesische hulpsoldaten) met vlag waarop Barisan pekerdja Semarang Syu (werkbataljon provincie Semarang) 04.58 Aangetreden afdeling Heiho's onder commando van Japanse officier 05.00 Vrouwen kijken toe langs de rijweg 05.02 Japanse officieren en Indonesische autoriteiten 05.04 Close-up van toespraak houdende Japanse officier 05.10 Overzicht van de bijeenkomst 05.20 Colonne hulptroepen op weg wuivend met hun hoeden 05.32 Stationsemplacement waar trein met wuivende Heiho's wegrijdt 05.40 Wuivende achterblijvers op het perron 05.42 Wegrijdende trein 05.47 Scheepsdek met samengepakte opvarenden 05.56 Wuivende opvarenden 05.58 Achterblijvers op de kade 06.01 Achtersteven van wegvarend oud vrachtschip 06.11 Einde

Creator:
Nippon Eigasha Djawa (producer)
Publication date:
1 January 1944
Length:
06:26

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: