Media item

Tentara Pembela - Verdedigingsleger

Japanse propagandafilm (1941-1945). Japans filmjournaal, bestaande uit drie gedeelten: Het oefenen van Indonesische hulptroepen ter voorbereiding op hun taak, namelijk het verdedigen van Java, Verslag van de tweede bijeenkomst van de Centrale Commissie van Advies, begin 1944, Het uitreiken van vaandels aan Indonesische hulptroepen en het daarop volgend defilé.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.01 Nippon Eigasha Djakarta 00.08 Tentara pembela (vert.: verdedigingsleger) 00.15 Tekst: (vert.) gezang en muziek zijn verzorgd door de Keimin culturele groep 00.22 Berggezicht, vulkaan op Java 00.30 Kolonne in landschap; bouwvelden in bewerking; kolonne heiho's onder Japanse leiding 01.17 Indonesische vrouwen die de grond bewerken 01.29 Kolonne in gevechtstenue marcheert voorbij; vulkaan op de achtergrond; twee toekijkende Indonesiers 01.57 Heiho's marcheren door straat, waar ze door vrouwen en kinderen langs de kant worden toegejuichd 03.08 Kolonne paseert een groot bord waarop een vuist en opschrift (vert.) vernietig onze vijand, Engeland - Amerika 03.27 Tekening van soldatenhoofd met helm en onduidelijk opschrift; Heiho in de houding naast Japans opschrift 03.38 Gebouw; galerij met loodsen op erf; binnen in de loods britsen en tafels; rijen geweren in houders 03.57 Heiho's in de schoolbanken, Japanse lectuur lezend; Overzicht van klas met leraar en schoolbord 04.34 Japanse karakters. Op de grond zittende en liggende Heiho's oefenen met geweer 05.02 Marcherende en hardlopende heiho's 05.30 Japans worstelen; toekijkende heiho's 06.05 Tekst: (vert.) Opening van de tweede bijeenkomst van de Centrale Commissie van Advies - op 31 jan. 1944 06.14 Plafond van het gebouw van de voormalige Volksraad te Batavia met Japanse vlag 06.22 Japanse bevelhebber spreekt de vergadering toe, achter hem een adjudant. Aanwezigen, o.a Soekarno luisteren 06.48 Soekarno, met papier in rechterhand, loopt naar voren langs de aanwezige, maakt diepe buiging, daarin gevolgd door de overige aanwezigen 06.55 Overzicht van de zaal tijdens antwoord van Soekarno. Vijftal Indonesische sprekers volgt elkaar voor de microfoon op, terwijl Soekarno nu in de voorzittersstoel zit 07.36 Overzicht van de zaal terwijl Soekarno de vergadering toespreekt 07.52 O.a. Dr. Mohammed Hatta in beeld 07.54 Aanwezigen verheffen zich; Soekarno beeindigt zijn toespraak 08.22 Tekst: (vert.) uitreiking van vaandels aan het verdedigingsleger van Java 08.27 Rij Japanse militairen met vaandel; Japans legermuziekkorps 08.35 Paleis Koningsplein, waar Japanse en Indonesische militairen met vaandels voorbijmarcheren; Japanse officieren op bordes paleis 08.51 Japanse opperbevelhebber salueert. Overzicht defile 09.02 Indonesische hulptroepen in de houding, staande langs de kant. Kolonne marcheert af over straat, hoe Koningsplein 09.22 Einde

Creator:
Nippon Eigasha di Djawa (producer)
Publication date:
1 January 1944
Length:
09:28

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: